(050)391-44-74
(048)706-07-84
olea.com.ua
специализированная литература
 
 

Последняя статья

 
 
 
 

Популярные статьи

 

Анатомо-фізіологічні особливості пульпи зубів у дітей. Навчальний посібник (Р.В. Казакова, Є.В. Ковальов, А.П. Мотуляк та співавт.) 2009 р.

 

Анатомо-фізіологічні особливості пульпи зубів у дітей. Навчальний посібник
Анатомо-фізіологічні особливості пульпи зубів у дітей. Навчальний посібник
Автор

Р.В. Казакова, Є.В. Ковальов, А.П. Мотуляк та співавт.

Год2009
Издательство Галдент
НаличиеЕсть в наличии
Цена50 грн.
шт.
 

Издательство "ГалДент" г. Львов, 2009 г.

Книга по детской стоматологии, издание на украинском языке. В учебном пособии основательно рассматриваются анатомо-физиологические особенности пульпы зубов у детей, в частности микроскопическое и субмикроскопическое строение составляющих компонентов пульпы и их функция.

Поскольку пособие имеет прикладную направленность, особенное внимание уделяется клиническим проявлениям расстройств некоторых морфофункциональных процессов гистогенеза пульпы зубов в разные возрастные периоды, методике трепанации пульпарной полости у детей.

Рекомендуется для студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений, клинических ординаторов, магистрантов, аспирантов, врачей интернов, врачей стоматологов и преподавателей морфологических дисциплин.

У навчальному посібнику ґрунтовно розглядаються анатомо-фізіологічні особливості пульпи зубів у дітей, зокрема мікроскопічна та субмікроскопічна будова складових компонентів пульпи та їх функція.

Оскільки посібник має прикладне спрямування, особлива увага надається клінічним проявам розладів деяких морфо-функціональних процесів гістогенезу пульпи зубів у різні вікові періоди, методиці трепанації пульпарної порожнини у дітей.

Рекомендовано для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних нав-чальних закладів, клінічних ординаторів, магістрантів, аспірантів, лікарів-інтер-нів, лі-карів-стоматологів та викладачів морфологічних дисциплін.

Содержание книги "Анатомо-физиологические особенности пульпы зубов у детей. Учебное пособие"

Передмова

1. Загальна характеристика пульпи

 • 1.2. Гістогенез пульпи
 • 1.3. Гістоструктура пульпи
 • 1.3.1. Клітинний склад пульпи
 • 1.3.2. Міжклітинна речовина
 • 1.4. Відмінності будови коронкової і кореневої пульпи

2. Архітектоніка пульпи

3. Судини і нерви пульпи

 • 3.1. Особливості кровопостачання пу-льпи
 • 3.2. Лімфатична система пульпи
 • 3.3. Іннервація пульпи в нормі та за умов її вікової інволюції

4. Пульпа тимчасових і постійних зубів у різні вікові періоди

5. Функції пульпи

6. Анатомо-топографічні особливості пульпи, пульпарної порожнини та кореневих каналів молочних і постійних зубів

 • 6.1. Група різців
 • 6.1.1. Верхні медіальні різці
 • 6.1.2. Верхні латеральні різці
 • 6.1.3. Нижні медіальні різці
 • 6.1.4. Нижні латеральні різці
 • 6.2. Група іклів
 • 6.2.1. Верхні ікла
 • 6.2.2. Нижні ікла
 • 6.3. Група премолярів
 • 6.3.1. Верхні перші премоляри
 • 6.3.2. Верхні другі премоляри
 • 6.3.3. Нижні перші премоляри
 • 6.3.4. Нижні другі премоляри
 • 6.4. Група молярів
 • 6.4.1. Верхні перші моляри
 • 6.4.2. Верхні другі моляри
 • 6.4.3. Верхні треті моляри
 • 6.4.4. Нижні перші моляри
 • 6.4.5. Нижні другі моляри
 • 6.4.6. Нижні треті моляри

7. Особливості трепанації пульпарної порожнини в дітей

8. Морфофункціональні ознаки вікової інволюції пульпи

9. Реакція пульпи на фактори пошкодження

Література