(044)360-23-03
(048)706-07-83
olea.com.ua
специализированная литература
 
 

Последняя статья

 
 
 
 

Популярные статьи

 

Безпека та ефективність місцевої анестезії у стоматології дитячого віку (Р.Гумецький) 2004 р.

 

Автор

Р.Гумецький

Год2004
Издательство Галдент
НаличиеЕсть в наличии
Цена50 грн.
шт.
 

Издательство "ГалДент" г. Львов, 2004 г.

Учебник по детской стоматологии, издание на украинском языке. В учебном пособии описаны основные современные средства предотвращения боли при стоматологическом вмешательстве у детей. Подробно освещены болевые симптомы в диагностике патологического состояния, анатомия и физиология челюстно - лицевого отдела у детей разного возрастного периода, психологическая и медикаментозная подготовка пациентов. Значительное внимание уделено вопросам деонтологии, самым перспективным местным анестетикам поверхностного и глубокого действия, а также профилактике инфицирования в стоматологии.

Пособие рекомендуется, в первую очередь, студентам выпускных курсов стоматологических факультетов, врачам интернам, слушателям последипломного образования, врачам детским стоматологам и анестезиологам.

Рекомендован ЦМК по высшему медицинскому образованию МОЗ Украины как учебное пособие для студентов высших учебных заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации.

У навчальному посібнику описано основні сучасні засоби попередження болю при стоматологічних втручаннях у дітей. Докладно висвітлені больові симптоми у діагностиці патологічного стану, анатомія і фізіологія щелепово-лицевої ділянки у дітей в різні вікові періоди, психологічна та медикаментозна підготовка пацієнтів. Значну увагу приділено питанням деонтології, найперспективнішим місцевим анестетикам поверхневої і глибокої дії, а також профілактиці інфікування у стоматології.

Посібник рекомендований насамперед для студентів випускних курсів стоматологічних факультетів, лікарів-інтернів, слухачів післядипломної освіти, лікарів-дитячих стоматологів та анестезіологів.

Рекомендований ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Содержание книги "Безопасность и эффективность местной анестезии в стоматологии детского возраста"

ЗМІСТ
Вступ

 • Розділ 1. Біль, його прояви та профілактика Р. Гумецький, З. Масний, Р. Ступницький, Г. Солонько
 • Розділ 2. Роль больового синдрому в діагностиці патологічного стану зубощелепової ділянки Р. Гумецький, Р. Ступницький, В. Баранець
 • Розділ 3. Психологічна підготовка дітей до лікування З. Масний, Г. Солонько, Р. Гумецький
 • Розділ 4. Засади премедикації у дітей Р. Гумецький, М. Дрогомирецька
 • Розділ 5. Короткочасна (одноразова) премедикація у дітей до амбулаторних стоматологічних втручань Р. Гумецький, Б. Мірчук
 • Розділ 6. Тривала (багаторазова) премедикація у дітей до амбулаторних стоматологічних втручань Р. Гумецький, Л. Завойко
 • Розділ 7. Премедикація у дітей, які нездатні співпрацювати з лікарем з мимовільних причин Р. Гумецький, Г. Гордон-Жура, Ю. Парубок
 • Розділ 8. Гігієнічне та хірургічне знезараження рук стоматолога. Догляд за руками Р. Гумецький, Р. Ілик, С. Кузів, З. Масний
 • Розділ 9. Механічні та фізичні способи і засоби місцевої неін'єкційної анестезії Р. Гумецький, Г. Корнієнко, Б. Заліський, Р. Ілик
 • Розділ 10. Хімічні способи неін'єкційної блокади Р. Гумецький, Б. Заліський, Р. Ілик, А. Микитин
 • Розділ 11. Фізико-хімічні способи неін'єкційної анестезії Р. Гумецький, Т. Лисак, В. Годований
 • Розділ 12. Місцеві анестетики глибокої дії провідних фірм Європи (засоби четвертого покоління) Р. Гумецький, С. Різник, І. Мигович, М. Логойда, О. Завойко
 • Розділ 13. Місцеві анестетики глибокої дії провідних фірм Європи (засоби п'ятого покоління) Р. Гумецький, Б. Заліський, Р. Ілик, І. Дмитрасевич, О. Когут
 • Розділ 14. Анатомія та фізіологія щелепово-лицевої ділянки у дітей в різні вікові періоди З. Масна
 • Розділ 15. Медикаментозна підготовка дітей до амбулаторних стоматологічних втручань Р. Гумецький, Н. Крупник, Н. Чухрай, О. Єзерська
 • Розділ 16. Місцева анестезія в стоматології дитячого віку, її безпека та ефективність О. Масна-Чала
 • Розділ 17. Профілактика інфікування в стоматології З. Масний

Література
Дані про авторів