(050)391-44-74
(048)706-07-84
olea.com.ua
специализированная литература
 
 

Последняя статья

 
 
 
 

Популярные статьи

 

Імплантація в незнімному протезуванні (Заблоцький Я.В.) 2006 р.

 

Імплантація в незнімному протезуванні
Імплантація в незнімному протезуванні
Автор

Заблоцький Я.В.

Год2006
Издательство Галдент
НаличиеЕсть в наличии
Цена220 грн.
шт.
 

Издательство ГалДент, г. Львов, 2006 г.

Книга - учебное пособие для стоматологов - хирургов и имплантологов. Издание на украинском языке, - 156 страниц.

Предисловие на украинском языке:

"У роботі представлено сучасний погляд на доцільність незнімного протезування будь-яких дефектів зубних рядів з опорою на імплантати без проведення складних реконструктивних втручань. Проаналізовано та уточнено показання для заміщення таких дефектів незнімними протезами з опорою на імплантати. Вперше в Україні розпрацьовано концептуальні підходи до незнімного протезування на імплантатах, здійснено клінічний та математичний аналіз результатів лікування і запропоновано варіанти щодо кількісного використання імплантатів, їх довжин та діаметра при протезуванні різних дефектів зубних рядів. Важливе значення мають дані, наведені в розділі незнімного протезування кінцевих дефектів зубних рядів, які переважно потребують використання знімних протезів. Окремо розглядаються особливості дентальної імплантації пацієнтів, які потребують заміщення повної відсутності зубів при складних анатомічних обмеженнях унаслідок множинного видалення зубів. Запропоновано та систематизовано власні підходи до тимчасової реабілітації пацієнтів на час імплантологічного лікування. В окремий розділ виділено медико-правові аспекти організації, планування та надання медичної допомоги стоматологічним хворим.

Книга належно ілюстрована, призначена як посібник для стоматологів-ортопедів, стоматологів-хірургів, клінічних ординаторів та лікарів-інтернів, студентів старших курсів медичних навчальних закладів."

Предисловие на русском языке:

В работе представлен современный взгляд на целесообразность несъемного протезирования каких-либо дефектов зубных рядов с опорой на импланты без проведения сложных реконструктивных вмешательств. Проанализированы и уточнены показания для замещения таких дефектов несменными протезами с опорой на импланты. Впервые в Украине разработаны концептуальные подходы к несменному протезированию на имплантатах, осуществлен клинический и математический анализ результатов лечения и предложены варианты количественного использования имплантов, их длины и диаметра при протезировании разных дефектов зубных рядов. Важное значение имеют данные, приведенные в разделе несъемного протезирования концевых дефектов зубных рядов, которые преимущественно требуют использования съемных протезов. Отдельно рассматриваются особенности дентальной имплантации пациентов, которые нуждаются замещения полного отсутствия зубов при сложных анатомических ограничениях вследствие множественного удаления зубов. Предложены и систематизированы собственные подходы к временной реабилитации пациентов на время имплантологического лечения. В отдельный раздел выделены медико-правовые аспекты организации, планирования и предоставления медицинской помощи стоматологическим больным.

Книга должным образом иллюстрирована, предназначена в качестве учебного пособия по имплантологии для стоматологов - ортопедов, стоматологов - хирургов, клинических ординаторов и врачей - интернов, студентов старших курсов медицинских учебных заведений.

Предисловие от автора учебного пособия "Имплантация в несъемном протезировании" Заблоцкого Я.В.

В основу монографії покладені результати багаторічного клінічного дослідження, метою якого було проведення порівняльного аналізу результатів протезування пацієнтів з дефектами зубних рядів незнімними протезами з опорою на природні зуби та незнімними протезами з опорою на імплантати.

На думку головного редактора JADA-журналу американської стоматологічної асоціації ADA М. Jeffcoat, 2003, наука, особливо медична, є поступальною і просувається вперед невеликими кроками. Саме тому, незважаючи на наше бажання стверджувати про вже досягнуті багатообіцяючі результати, ми, водночас, мусимо використовувати слова "можливо" чи "напевно", хоча вони і не такою мірою привертають увагу до наукових результатів. Порівняння результатів, отриманих різними авторами, підкреслює М. Jeffcoat, 2003, має велике значення для будь-яких стверджувальних висновків, і це особливо актуально при проведенні клінічних досліджень, які хоча і є надзвичайно важливими, проте містять у собі широкий діапазон не порівнюваних даних унаслідок різних досліджуваних та контрольних груп пацієнтів, проводяться одним або кількома дослідниками, які, крім того, можуть мати різну кваліфікацію.

Робота не претендує на повне та всебічне висвітлення основ імплантології, які викладені у багатьох підручниках та посібниках. Однак автор сподівається, що ознайомлення широкого кола зацікавлених осіб з викладеним матеріалом сприятиме ширшому впровадженню методики імплантації для заміщення будь-яких дефектів зубних рядів незнімними протезами з опорою на імплантати.

Отримані нами результати вказують на беззаперечну перспективу заміщення дефектів зубних рядів незнімними протезами з опорою на остеоінтегровані імплантати без залучення природних, як вітальних, так і девіталізованих зубів.

Велику підтримку та посильну допомогу в написанні книги постійно надавали завідувач кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького професор Макєєв Валентин Федорович та президент асоціації імплантологів України Угрин Мирон Миронович, за що автор висловлює їм велику вдячність.

Содержание книги "Імплантація в незнімному протезуванні"

Зміст

Розділ 1. Потреба та можливості ортопедичної реабілітації пацієнтів з дефектами зубних рядів незнімними зубними протезами з опорою на імплантати

 • 1.1. Поширеність та частота дефектів зубних рядів у дорослого населення України
 • 1.2. Заміщення дефектів зубних рядів незнімними протезами з опорою на імплантати

Розділ 2. Ортопедична реабілітація пацієнтів з дефектами зубних рядів незнімними протезами з опорою на імплантати

 • 2.1. Заміщення включених дефектів за відсутності одного зуба
 • 2.2. Заміщення включених дефектів за відсутності двох та більше зубів
 • 2.3. Заміщення одно- та двобічних кінцевих дефектів
 • 2.4. Заміщення повної відсутності зубів, спричиненої множинним видаленням

Розділ 3. Тимчасова реабілітація пацієнтів при імплантологічному лікуванні

 • 3.1. Роль та способи тимчасової реабілітації у формуванні мотивації пацієнтів до імплантологічного лікування
 • 3.2. Адгезивні конструкції для тимчасової реабілітації
 • 3.3. Ситуативна тимчасова реабілітація
 • 3.4. Тимчасові (транзитні) імплантати для тимчасової реабілітації

Розділ 4. Медико - правові аспекти організації і планування стоматологічного лікування пацієнтів з використанням імплантатів

 • 4.1. Медична карта стоматологічного хворого та супровідна медична документація
 • 4.2 Післяопераційні інструкції